Ra mắt Phần mềm Hóa đơn điện tử

Img

Nhằm trợ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn điện tử, Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản phần mềm Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2011 V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

Hotline: 0985.485.888

Email: sale@efy.com.vn

Tổng đài hỗ trợ: 1900 6142

Email: tech@efy.com.vn

Dịch vụ Hỗ trợ từ xa

Yahoo:

Skype:

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam

Copyright 2012 © by EFY Viet Nam