HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Lắp đặt hệ thống hạ tầng và triển khai Một cửa điện tử liên thông tại Hạ Hòa, Phú Thọ

Nằm trong lộ trình nhân rộng mô hình Một cửa điện tử liên thông toàn tỉnh Phú Thọ, tháng 12/2017 UBND huyện Hạ Hòa triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng máy tính trang thiết bị và cài đặt phần mềm Một cửa điện tử liên thông do Công ty EFY Việt Nam cung cấp.

Cuối tháng 11, đội ngũ cán bộ triển khai của EFY Việt Nam vừa thực hiện khảo sát mặt bằng, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị hạ tầng và khảo sát quy trình hệ thống Một cửa đang triển khai tại huyện.

Với tiến độ khẩn trương, trụ sở Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hạ Hòa đã lắp đặt xong cơ sở vật chất và hệ thống máy tính, màn hình tra cứu cảm ứng, hệ thống xếp hàng tự động.

UBND Hạ Hòa một cửa

Cơ sở vật chất hoàn thiện

Song song với việc triển khai lắp đặt, cán bộ đào tạo EFY Việt Nam phối hợp cùng UBND huyện tổ chức lớp tập huấn chung hướng dẫn sử dụng phần mềm giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, quy trình tiếp nhận – xử lý – trả kết quả - báo cáo của từng phòng ban và với lãnh đạo. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ triển khai của EFY Việt Nam thực hiện demo sử dụng phần mềm cho từng cán bộ ở các phòng ban nghiệp vụ và ban lãnh đạo của UBND.

Một cửa Hạ Hòa

Cán bộ EFY hướng dẫn sử dụng phần mềm cho chuyên viên BP Một cửa

Sau khi bộ phận Một cửa điện tử chính thức đưa vào khai thác vận hành phục vụ tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện sẽ giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức  tìm hiểu, trao đổi, tương tác với cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời đây cũng là kênh quản lý, giám sát chặt chẽ của lãnh đạo, cũng như phân chia rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cấp trong mỗi quy trình thủ tục.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu