HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

EFY Việt Nam mừng sinh nhật CBNV Tháng 8

Ngày 16/08/2018, Công đoàn Công ty EFY Việt Nam đã tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật cho toàn thể cán bộ nhân viên có ngày sinh nhật trong tháng 08/2018

Hải Tiến 2018- EFY Việt Nam vươn tầm cao mới

Với định hướng chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên yếu tố nòng cốt là phát triển nguồn nhân lực, Ban lãnh đạo EFY Việt Nam đặc biệt quan tâm, chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên công ty. Tháng 06/2018, đại gia đình EFY Việt Nam đã có một chuyến du lịch hè tuyệt vời cùng hoạt động ”Team building – Vươn tầm cao mới” xây dựng tinh thần đội nhóm tại bãi biển Hải Tiến xinh đẹp.

Khách hàng tiêu biểu