Tiệc tất niên Văn phòng miền Nam EFY

Ngày 16/01/2019, Văn phòng miền Nam công ty EFY đã tổ chức một bữa tiệc tất niên cho CBNV nhằm trao đổi, tổng kết hoạt động trong năm 2018, khuyến...

Xem thêm >

EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dự án CNTT

Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dự án CNTT

Xem thêm >

Tuyển dụng trợ lý pháp chế

Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí trợ lý luật pháp chế

Xem thêm >

Triển khai phần mềm Dịch vụ công mức 3 và cung cấp trang thiết bị tại tỉnh Thái Nguyên

Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018, EFY Việt Nam đã hoàn thành việc triển khai phần mềm Dịch vụ công (DVC) mức 3 và cung cấp trang thiết bị hỗ...

Xem thêm >

Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng tiêu biểu