Cùng EFY tham gia chương trình "Chia sẻ và lan tỏa tinh thần chống đại dịch Covid 19" lần 2

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tinh thần chung tay chiến thắng dịch bệnh, EFY Việt Nam cùng tập thể CBNV đã...

Xem thêm >

Thời báo tài chính :"EFY Việt Nam chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19"

(TBTCO) - Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam (EFY Việt Nam) đã trao...

Xem thêm >

EFY chia sẻ và lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 27 và 28/3/2020 EFY Việt Nam tổ chức chương trình “ EFY chia sẻ và lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch Covid-19” ở VP Miền Băc và VP...

Xem thêm >

Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng tiêu biểu