Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán tổng hợp

Xem thêm >

EFY Việt Nam tập huấn bổ sung hệ thống Một cửa điện tử tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Trong 2 ngày 08 - 09/08/2019 vừa qua, EFY Việt Nam tổ chức tập huấn bổ sung cho lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn và bộ phận Một...

Xem thêm >

EFY Việt Nam 2019 – WORK HARD – PLAY HARD

Chúng ta sẽ mạnh nhất khi chúng ta là một. Và chúng ta sẽ cố gắng xây dựng một môi trường để tất cả chúng ta có thể phát huy...

Xem thêm >

Phần mềm một cửa điện tử của EFY Việt Nam được công nhận đáp ứng tiêu chí kỹ thuật

Phần mềm EFY-eCS phiên bản 5.0 của Công ty EFY Việt Nam Việt Nam vừa là giải pháp thứ 5 trong Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ...

Xem thêm >

Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng tiêu biểu