TIN TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing và Truyền thông

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 1
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Marketing, Quản trị Marketing

Tuyển dụng trợ lý pháp chế

Thời hạn nộp hồ sơ: 29/03/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Luật Pháp Chế

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019
Mức lương: 5 – 7 triệu  
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Hành chính văn phòng, Tài chính kế toán, Kế toán, Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng Web (Php/Angurar JS/laravel/NodeJS /….)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 6
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, IT phần cứng, Thương mại điện tử

Tuyển dụng Tester phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 20/04/2019
Mức lương: 7-10 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Điện tử viễn thông, Công nghệ cao

Tuyển dụng NV Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/03/2019
Mức lương: 5 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 10
Khu vực: Miền Bắc, Miền Nam
Ngành nghề: Bảo hiểm xã hội, Chăm sóc khách hàng, Kế toán

EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Thương mại điện tử, Tài chính kế toán

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng Mobile (Android/iOS)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/01/2019
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 4
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm