TIN TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng Trợ lý dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2023
Mức lương: 9 - 15 triệu 
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính kế toán

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Mức lương: 10 - 20 triệu
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Mức lương: 8-12
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Tester phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Mức lương: 8-12 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Điện tử viễn thông, Công nghệ cao

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa (Designer)

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2021
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 1
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa

EFY Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Thời hạn nộp hồ sơ: 20/03/2021
Mức lương: 6 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 4
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Bảo hiểm xã hội, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán

EFY Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Tư vấn dịch vụ và CSKH

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021
Mức lương: 6 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 4
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Bảo hiểm xã hội, Chăm sóc khách hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán

Tuyển dụng NV Hỗ trợ đại lý, CTV EFY Việt Nam

Thời hạn nộp hồ sơ: 20/11/2020
Mức lương: 5 - 7 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng NV Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/07/2020
Mức lương: 6 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Bảo hiểm xã hội, Chăm sóc khách hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán