TIN TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng NV phát triển đại lý, CTV

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018
Mức lương: 5 - 7 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc, Miền Nam
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh

Chuyên viên Marketing Online (SEO)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018
Mức lương: 7-8 triệu + thỏa thuận khác
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Marketing, Thương mại điện tử

Tuyển dụng Trợ lý dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Mức lương: 7 – 10 triệu 
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Thương mại điện tử

Tuyển dụng NV Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Mức lương: 5 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 10
Khu vực: Miền Bắc, Miền Nam
Ngành nghề: Bảo hiểm xã hội, Tư vấn và CSKH

Tuyển dụng Lập trình viên

Thời hạn nộp hồ sơ: 
Mức lương: 7 - 15 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, IT phần cứng

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thời hạn nộp hồ sơ: 
Mức lương: 7 – 15 triệu  
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Mức lương: 5 - 7 triệu
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Hành chính văn phòng, Tài chính kế toán, Kế toán, Kế toán tổng hợp