TIN TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2020
Mức lương: 7-12
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng chuyên viên triển khai phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 18/11/2019
Mức lương: 8-12 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Thời hạn nộp hồ sơ: 29/02/2020
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng NV Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Thời hạn nộp hồ sơ: 29/02/2020
Mức lương: 6 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Bảo hiểm xã hội, Chăm sóc khách hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán

Tuyển dụng Trợ lý dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019
Mức lương: 7 - 12 triệu 
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử

Tuyển dụng trợ lý Pháp chế

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/10/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Luật Pháp Chế

Tuyển dụng kế toán, Kế toán tổng hợp

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/10/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Kế toán, Kế toán tổng hợp

EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Thương mại điện tử, Tài chính kế toán

Tuyển dụng nhân viên tư vấn kế toán và dịch vụ hóa đơn điện tử

Thời hạn nộp hồ sơ: 29/02/2020
Mức lương: 6-8 triệu
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Hành chính văn phòng, Tài chính kế toán