TIN TUYỂN DỤNG


EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Thương mại điện tử, Tài chính kế toán

Tuyển dụng trợ lý pháp chế

Thời hạn nộp hồ sơ: 28/02/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Luật Pháp Chế

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/01/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Hành chính văn phòng, Tài chính kế toán, Kế toán, Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng Web (Php/Angurar JS/laravel/NodeJS /….)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/01/2019
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 6
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, IT phần cứng, Thương mại điện tử

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng Mobile (Android/iOS)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/01/2019
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 4
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Trợ lý dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
Mức lương: 5 - 10 triệu 
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng NV phát triển đại lý, CTV

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
Mức lương: 5 - 7 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
Mức lương: 5 – 7 triệu  
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh