TIN TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng NV Hỗ trợ đại lý, CTV EFY Việt Nam

Thời hạn nộp hồ sơ: 20/11/2020
Mức lương: 5 - 7 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/11/2020
Mức lương: 7-12
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng NV Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/07/2020
Mức lương: 6 - 8 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Bảo hiểm xã hội, Chăm sóc khách hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán

EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí Lập trình viên ứng dụng mobile (React Native)

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 4
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng chuyên viên triển khai phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 18/11/2019
Mức lương: 8-12 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/12/2020
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Trợ lý dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019
Mức lương: 7 - 12 triệu 
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử

Tuyển dụng trợ lý Pháp chế

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/10/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Luật Pháp Chế

Tuyển dụng kế toán, Kế toán tổng hợp

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/10/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Kế toán, Kế toán tổng hợp