TIN TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng nhân viên kiểm thử phần mềm (tester)

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/08/2024
Mức lương: 8-15 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Điện tử viễn thông, Công nghệ cao

EFY Việt Nam tuyển dụng chuyên viên phát triển phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2024
Mức lương: 9 - 25 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

EFY Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh – hỗ trợ dự án

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2023
Mức lương: lương cứng 5 triệu + hoa hồng theo doanh số
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Hành chính văn phòng, Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh

EFY Việt Nam tuyển dụng Nhân viên triển khai phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2023
Mức lương: 8 - 15 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

EFY Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên phát triển phần mềm (Frontend Developer)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2023
Mức lương: 8 - 25 triệu
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Trợ lý dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2023
Mức lương: 9 - 15 triệu 
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính kế toán

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Mức lương: 10 - 20 triệu
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Mức lương: 8-12
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Tester phần mềm

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Mức lương: 8-12 triệu
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Điện tử viễn thông, Công nghệ cao