HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Danh sách khách hàng tham gia chương trình chia sẻ và lan tỏa tinh thần chống đại dịch Covid 19

Thời gian: 01/04-04/04/2020

Xem thêm >
HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

EFY chia sẻ và lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 27 và 28/3/2020 EFY Việt Nam tổ chức chương trình “ EFY chia sẻ và lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch Covid-19” ở VP Miền Băc và VP Miền Nam quyên góp ủng hộ, trao gửi tấm lòng đến Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Xem thêm >
TIN TỨC TỔNG HỢP

EFY Việt Nam tập huấn về Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Ngày 24/10/2019 EFY Việt Nam tập huấn cho các kế toán, chủ doanh nghiệp về Thông Tư 68/2019/TT-BTC, giúp các doanh nghiệp nắm bắt các chủ trương của Bộ Tài Chính.

Xem thêm >

Khách hàng tiêu biểu