Hoạt động khách hàng

EFY-CA xếp vị trí thứ 2 về chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2022

Vừa qua, Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ các CA công cộng và kết quả khảo sát đánh giá năm 2022. Theo đó, chữ ký số công cộng EFY-CA xếp vị trí thứ 2 về chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2022.

Khách hàng tiêu biểu