HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam triển khai diện rộng phần mềm EFY-KNTC trên địa bàn Hà Nội

EFY Việt Nam chính thức trở thành đơn vị đảm nhiệm dự án "Triển khai diện rộng phần mềm Quản lý tiếp dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội. Từ 25/09/2018 đến 09/11/2018, EFY Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm cho hơn 1300 học viên trên địa bàn Hà Nội.

Khách hàng tiêu biểu