HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam tập huấn iHOADON tại Tập đoàn PRIME

Ngày 17/12/2018, EFY Việt Nam tổ chức tập huấn tại trụ sở Tập đoàn PRIME hướng dẫn sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử - iHOADON cho các Cán bộ nhân viên (CBNV) làm việc tại 15 công ty thành viên thuộc Tập đoàn.

Hội nghị chuyên đề BHXH tại Hà Nội tháng 11/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu về kiến thức và nghiệp vụ BHXH trong thực tế của các đơn vị, tổ chức, trường học, Công ty EFY Việt Nam - hiện là 1 trong những nhà cung cấp dịch vụ BHXH điện tử IVAN hàng đầu trên toàn quốc tổ chức Hội nghị chuyên đề về Thanh tra lao động, tiền lương, BHXH tại Hà Nội ngày 15/05/2018 nhằm cung cấp thêm các kiến thức thực tế và giải đáp vướng mắc cho đơn vị.

Khách hàng tiêu biểu