HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề BHXH Tháng 6/2018 tại Hà Nội

Để hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật những quy định mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, giải đáp những vướng mắc về các quy định mới nhất năm 2018, EFY Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu chính sách BHXH, lao động tại Hà Nội vào ngày 26/06/2018

Hội nghị chuyên đề thanh tra lao động trong doanh nghiệp 2018

Thực hiện quyết định 34 của BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch thanh tra liên ngành, thanh tra chuyên nghành và kiểm tra BHXH. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ ra quyết định (thanh tra liên ngành Sở Lao động, Cơ quan Thuế, Cơ quan BHXH) kiểm tra các đơn vị có sử dụng lao động trên toàn địa bàn theo kế hoạch .

EFY Việt Nam tổ chức Hội nghị Chuyên đề về thanh tra lao động

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các doanh nghiệp về những quy định mới trong chính sách thanh tra lao động, thanh tra Bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 15/05/2018 EFY Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề về thanh tra lao động, thanh tra chuyên ngành BHXH tại Hà Nội.

Khách hàng tiêu biểu