HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY-CA xếp vị trí thứ 2 về chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2022

Vừa qua, Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ các CA công cộng và kết quả khảo sát đánh giá năm 2022. Theo đó, chữ ký số công cộng EFY-CA xếp vị trí thứ 2 về chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2022.

EFY-CA xếp vị trí thứ 2 về chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2022

Bộ tiêu chí đánh giá dịch vụ chất lượng chứng thư số do các chuyên gia của Công ty Viet Analytics thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu tổng hợp từ việc thăm dò mức độ hài lòng của khách hàng; đánh giá của các bên ứng dụng dịch vụ và thông qua rà soát, đánh giá của chuyên gia, nhóm nghiên cứu.

Quy mô khảo sát được thực hiện với 16 CA được cấp chứng thư số để cung cấp dịch vụ trước năm 2022 với 3.734 khách hàng, bao gồm cả khách hàng là doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trong đó có 3.653 khách hàng được lấy ngẫu nhiên từ hồ sơ khách hàng NEAC có thông qua các đợt kiểm tra và từ danh sách các CA công cộng cung cấp cho NEAC; 934 phiếu được lấy ngẫu nhiên từ 1.500.000 doanh nghiệp trong Bộ điều tra Doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm năm 2022, chữ ký số công cộng EFY-CA hiện đang xếp vị trí thứ hai với 72,24 điểm CA-INDEX. 

Biểu đồ thứ hạng và điểm số các đơn vị trong Chỉ số CA-INDEX 2022

Điểm số đánh giá trên được thực hiện dựa trên thông qua 04 nhóm thành phần với các trọng số về:

- Tính tuân thủ pháp lý - 15% (Về chất lượng kênh thông tin; hồ sơ, hợp đồng dịch vụ tuân thủ quy định của Bộ TTTT; kiểm tra và xác nhận tính chính xác của thông tin trên chứng thư số trước khi được cấp - chiếm 15%): Dịch vụ chữ ký số công cộng EFY-CA đáp ứng ở mức Tốt.

- Công nghệ và tính đa dạng của dịch vụ - 10% (Về tính đa dạng của các gói dịch vụ; khách hàng được cung cấp cài đặt ứng dụng riêng để ký số; tính đa dạng của kỹ thuật ký số của nhà cung cấp dịch vụ; ứng dụng ký được trên nhiều hệ điều hành; ứng dụng ký được trên nhiều loại văn bản; chất lượng phần mềm; chất lượng thiết bị): Dịch vụ chữ ký số công cộng EFY-CA đáp ứng ở mức Khá.

- Giá và thị phần - 5% (Về thị phần và xu hướng thị phần của nhà cung cấp dịch vụ; tính cạnh tranh của giá dịch vụ): Dịch vụ chữ ký số công cộng EFY-CA đáp ứng ở mức Tốt.

- Trải nghiệm của khách hàng - 70% (Về chất lượng của gói dịch vụ; chất lượng dịch vụ CSKH; cảm nhận về giá trị; hình ảnh của nhà cung cấp; mức độ đáp ứng kỳ vọng; mức độ trung thành của khách hàng): Dịch vụ chữ ký số EFY-CA đáp ứng ở mức Rất tốt.

Thứ hạng của các đơn vị trong 4 chỉ số thành phần

Với đặc thù của dịch vụ tin cậy như chứng thư số, EFY-CA có các đầy đủ chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chính sách pháp lý, tiêu chuẩn bảo mật cũng như sự an toàn tối đa trong mọi giao dịch điện tử để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu