HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam hoàn thành các kiểm tra kỹ thuật chính thức cung cấp dịch vụ EFY-CA

Sau khi được cấp giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng, EFY Việt Nam tiếp tục đón đoàn cán bộ Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm tra các hệ thống cơ sở kỹ thuật để chính thức tung sản phẩm ra thị trường.

EFY Việt Nam chính thức trở thành nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thứ 09 tại Việt Nam với tên giao dịch EFY-CA theo giấy phép số 153/GP-BTTT được Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ký ngày 05/04/2018.

Sau khi được cấp giấy phép, ngày 18/07/2018, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia - Bộ thông tin và truyền thông đã cử đoàn cán bộ đến trụ sở của EFY Việt Nam tại số 78, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội để hoàn thành các bước kiểm tra hệ thống kỹ thuật chứng chỉ số (Digital Certificates) trước khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường.

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bởi người dùng dịch vụ sau khi được Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm xác nhận danh tính của người gửi hoặc người ký trên dữ liệu đó.

Chứng thư số là một cấu trúc dữ liệu chứa các thông tin cần thiết để nhận diện một chủ thể khi tham gia giao dịch điện tử. Chứng thư số được lưu giữ trên máy tính dưới dạng một tập tin (file) bao gồm các nội dung:

– Tên chủ thể chứng thư số.

– Khoá công khai.

– Một số thông tin khác như, tên của CA cấp chứng chỉ số đó, hạn dùng, thuật toán ký…

– Chữ ký số của CA cấp chứng thư số đó.

Chứng chỉ số (Digital Certificates) được cấp để chứng minh cặp khóa công khai thuộc tổ chức nào và do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số gọi là Certificate Authority (CA) cấp.

Sau khi kiểm tra, hệ thống kỹ thuật của EFY-CA hoàn toàn có thể đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có hiệu lực.
 

EFY Việt Nam chính thức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Đoàn cán bộ Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia - Bộ thông tin và truyền thông có mặt tại EFY Việt Nam
 

EFY Việt Nam trở thành nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Các công tác kiểm tra cuối cùng đã hoàn thành tốt đẹp
 

EFY Việt Nam hoàn thành kiểm tra kỹ thuật cung cấp dịch vụ chữ ký số

Cán bộ trung tâm chụp ảnh cùng Ban lãnh đạo EFY Việt Nam

EFY Việt Nam

 

Khách hàng tiêu biểu