HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam tập huấn đánh giá chỉ số Cải cách hành chính tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 13/12/2018, EFY Việt Nam tham dự “Hội nghị tập huấn triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2018” do sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức với tư cách Nhà cung cấp Phần mềm Chấm điểm cải cách hành chính - ePARINDEX.

Hội nghị tập huấn triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2018 do sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức có sự tham gia của các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC thuộc các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Tuấn Cẩn - Trưởng phòng cải cách hành chính Sở nội vụ tỉnh triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu đại điện tham dự được phổ biến kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND cấp TP/huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. Các cán bộ, công chức cũng được cán bộ EFY Việt Nam tập huấn việc sử dụng Phần mềm Chấm điểm cải cách hành chính - ePARINDEX phục vụ việc tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND cấp TP/huyện. Nội dung hội nghị cũng đã trao đổi cụ thể các thông tin liên quan, kịp thời giải đáp các ý kiến, thắc mắc của đại biểu tham dự.

Cán bộ kỹ thuật EFY Việt Nam tập huấn cho các đại biểu tham dự hội nghị

Phần mềm Chấm điểm cải cách hành chính - ePARINDEX của EFY Việt Nam có chức năng theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Phầm mềm gồm các tính năng ưu việt, đầy đầy đủ các bước thao tác trong quy trình thực hiện chấm điểm cải cách hành chính, mềm dẻo trong quy trình thực hiện, đầy đủ về tính năng. Sử dụng phần mềm trong công tác xác định chỉ số CCHC giúp hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu văn bản giấy, giảm thiểu chi phí phát sinh từ văn bản giấy, tăng năng suất xử lý công việc.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu