HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam tập huấn phần mềm Thi đua khen thưởng tại UBND huyện Hoài Đức

EFY Việt Nam tập huấn phần mềm Thi đua khen thưởng tại UBND huyện Hoài Đức

Ngày 16/5/2019, EFY Việt Nam đã cử cán bộ kỹ thuật tập huấn Phần mềm Quản lý Dữ liệu Thi đua - Khen thưởng (EFY-TĐK) cho các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 được UBND huyện Hoài Đức tổ chức nhắm tập huấn cho các cán bộ phụ trách công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện. Với vai trò là đơn vị triển khai phần mềm, ngày 16/5/2019 EFY Việt Nam đã cử cán bộ kỹ thuật đến tập huấn Phần mềm Quản lý Dữ liệu Thi đua - Khen thưởng (EFY-TĐK) cho các học viên tại lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019

Lớp bồi dưỡng do Phòng Nội vụ - UBND huyện Hoài Đức chủ trì cùng với sự tham dự của hơn 100  học viên là các chuyên viên, cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức. Tham dự lớp bồi dưỡng, lãnh đạo phòng nội vụ huyện Hoài Đức đã phổ biến, cập nhật những nội dung, những điểm mới trong các văn bản về Thi đua khen thưởng đồng thời hướng dẫn một số nội dung trong xây dựng kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2019.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên cũng đã được cán bộ kỹ thuật EFY Việt Nam hướng dẫn thực hành Phần mềm Quản lý dữ liệu Thi đua khen thưởng EFY-TĐKT. Đây là phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị đang được triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Cán bộ kỹ thuật EFY Việt Nam hướng dẫn thực hành Phần mềm EFY-TĐKT

Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau buổi tập huấn, các học viên nắm được cơ bản các quy trình quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng trên phần mềm EFY-TĐKT như: Tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng, lập tờ trình đề nghị khen thưởng, lập và ra quyết định khen thưởng, quản lý các quyết định khen thưởng và tổng hợp kết quả khen thưởng.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu