HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam tham dự hội thảo khoa học Chế độ TNLĐ-BNN tại khoa Bảo Hiểm ĐH Lao động - Xã hội

Hiện nay, chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ – BNN) được thực hiện theo Luật An toàn vệ sinh lao động có rất nhiều điểm mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và trách nhiệm của đơn vị. Tuy nhiên có rât nhiều đơn vị và người lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cách thực hiện và giải quyết chế độ.

Ngày 29/06/2018 Khoa Bảo hiểm trường ĐH Lao động – Xã hội tổ chức hội thảo khoa học Chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, những thay đổi trong chính sách và thực tế đời sống lao động.

Ghi nhận hình ảnh trong buổi hội thảo:

EFY Việt Nam tham dự hội thảo tại trường đại học Lao động xã hội

Khách mời tham dự buổi hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi hội thảo có sự tham gia của ông Bùi Doãn Trung – Phó Phòng chính sách của Cục an toàn lao động thuộc Bộ Lao động Thương Binh Xã hội cùng với các Tiến Sĩ, Thạc sĩ đang nghiên cứu về BHXH cùng trao đổi cụ thể về các điểm chính sách mới và cách thức tổ chức thực hiện chế độ TNLĐ - BNN. Trong buổi hội thảo đại diện Ban nghiệp vụ EFY có trực tiếp trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn trực tiếp một số trường hợp đơn vị hiện nay đang gặp vướng mắc như: “Việc thực hiện tham gia BHTLNĐ-BNN theo từng hợp đồng lao động dẫn đế đơn vị, cơ quan BHXH gặp khó khăn trong quá trình quản lý; Xin ý kiến hướng dẫn cụ thể cho nhóm đối tượng hợp đồng thử việc, nhóm đối tượng không ký HĐLĐ khi bị TNLĐ – BNN sẽ được bồi thường cụ thể như thế nào; cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn trong quá trình thực hiện chi trả, hỗ trợ NLĐ bị TNLĐ – BNN và các cơ quan cần thông nhất quy trình giải quyết hồ sơ chế độ đảm bảo quyền lợi cho NLĐ,...”

EFY Việt Nam đóng góp ý kiến buổi hội thảo chế độ TNLĐ-BNN

Ban nghiệp vụ EFY Việt Nam đóng góp ý kiến về chế độ TNLĐ – BNN

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu