TIN TỨC TỔNG HỢP

EFY Việt Nam chính thức trở thành hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Ngày 10/12/2020, Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY Việt Nam) chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), mang đến những cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp trong tương lai

https://efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/image-20201216120020-1.jpeg

Giấy chứng nhận

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi chính phủ phi lợi nhuận đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Sau hơn 12 năm hoạt động hiệp hội có 62.000 SMEs là hội viên, 59 Hiệp hội Doanh nghiệp/SMEs cấp tỉnh, thành phố là thành viên. Thời gian qua, Hiệp hội đã làm tốt vai trò là chỗ dựa, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp với các hoạt động tích cực đẩy mạnh những liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật, trình độ quản trị doanh nghiệp cho hội viên; làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý các cấp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khi tham gia vào Hiệp hội, bên cạnh những cơ hội kinh doanh mới,..các thành viên cũng sẽ được tham gia vào nhiều chương trình đào tạo kinh doanh nhằm mục đích trang bị cho các doanh nhân, doanh nghiệp, người quản lý, chủ sở hữu thuộc các loại hình kinh tế nhỏ và vừa với đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản trị, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và theo đuổi các mục tiêu dài hạn trước xu thế phát triển và hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu.

Nhận thấy những lợi ích và cơ hội ấy, EFY Việt Nam quyết định tham gia và trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam VINASME theo Chứng nhận số 62/2020 được ký ngày 10/12/2020, mang đến nhiều cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp trong tương lai.

Có được sự hỗ trợ đắc lực của VINASME, EFY Việt Nam tin rằng đơn vị sẽ trở thành doanh nghiệp CNTT hàng đầu cung cấp những giải pháp, dịch vụ CNTT chất lượng và trở thành lựa chọn uy tín của khách hàng.

EFY Việt Nam

 

Khách hàng tiêu biểu