TIN TỨC TỔNG HỢP

EFY Việt Nam Đón Nhận Bằng Khen Của Chủ Tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/09/ 2020, EFY Việt Nam đón nhận bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên với thành tích Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020.

Bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen Công ty CP Công nghệ EFY Việt Nam

Xác định rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng Công nghệ thông tin, hiện đại hoá nền hành chính là biện pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất để thực hiện công tác Cải cách hành chính, trong giai đoạn 2016-2020, EFY Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên để triển khai Hệ thống phần mềm Một cửa, một cửa liên thông (EFY-eCS), Phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (EFY-ePARINDEX)…; tham gia vào công tác tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức trong tỉnh về áp dụng công nghệ trong giải quyết công việc hành chính, xây dựng đề án, kế hoạch, quy trình, quy chế triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, góp phần thay đổi hoàn toàn phương thức về giải quyết thủ tục hành chính từ thủ công, truyền thống sang môi trường điện tử qua mạng, thúc đẩy quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng.

Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, với sự quyết liệt cao trong chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, sự ủng hộ của cán bộ công chức, sự tin tưởng của người dân cùng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của EFY Việt Nam góp phần hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên đã có những bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính PAR – Index do Bộ Nội vụ công bố hàng năm, cụ thể: năm 2016 xếp hạng 54/63, năm 2017 xếp hạng 30/63, năm 2018 xếp hạng 18/63 và năm 2019 xếp hạng 14/63.

Qua đánh giá, kiểm chứng về những thành tích mà EFY Việt Nam đã đóng góp trong công tác Cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 -2020, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên đã xét duyệt và quyết định trao tặng bằng khen thành tích Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020.

Bằng khentaapj thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCHC

Quyết định trao tặng bằng khen tập thể, cá nhân bằng khen thành tích Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020

Với EFY Việt Nam, đây là niềm vinh dự, tự hào đánh dấu cho những nỗ lực, đóng góp của EFY Việt Nam cho công tác Cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên cũng như quá trình Cải cách hành chính quốc gia trong thời gian qua. Bên cạnh đó, danh hiệu xuất sắc này cũng là động lực to lớn để EFY cố gắng, tiếp tục phối hợp và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện hơn cho công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 – 2030.

Bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCHC tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng 2021-2030 tỉnh Thái Nguyên

EFY Việt Nam

 

 

Khách hàng tiêu biểu