Giải pháp Cổng thông tin điện tử EFY-PORTAL

Giải pháp tổng thể về Cổng thông tin điện tử theo mô hình kiến trúc hiện đại, áp dụng cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp.

EFY-PORTAL là giải pháp cổng thông tin điện tử được thiết kế đặc biệt dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển hệ thống thông tin lớn trên môi trường web nhằm thực hiện các giao tiếp trực tuyến và sử dụng Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành.

Đối tượng sử dụng

Khối các cơ quan hành chính Nhà nước bao gồm UBND Tỉnh, Huyện, Xã; các sở ban ngành và các cơ quan tổ chức trực thuộc Chính phủ.

Chức năng hệ thống:

* Cổng thông tin điện tử

- Truy cập trang thông tin

 • Truy cập trang thông tin điện tử
 • Truy cập trang quản trị

- Quản trị hệ thống

 • Quản trị người dùng: Thêm, phân quyền người dùng cho từng đơn vị
 • Quản trị nhóm quyền: Nhóm nhiều thành viên có cùng một quyền hạn thực thi công việc như nhau và 1 nhóm để dễ dàng phân quyền
 • Quản trị danh mục
 • Quản trị danh mục đối tượng
 • Quản trị nhóm chức vụ
 • Quản trị chức vụ

- Quản trị bài viết: Thêm, sửa, xóa bài viết trên trang thông tin điện tử của tỉnh

- Quản trị ảnh trang chủ: Cập nhật ảnh liên kết bài viết hoặc 1 trang bất kỳ tương ứng với nội dung ảnh

- Quản trị văn bản: Thêm các văn bản trong menu Hệ thống văn bản trên trang thông tin điện tử.

- Quản trị album ảnh

 • Quản trị album: Trên trang thông tin điện tử của tỉnh sẽ có mục album ảnh, chứa tất cả các ảnh của đơn vị đó mà cán bộ đơn vị đã thêm.
 • Quản trị ảnh: Thêm, sửa xóa ảnh trong album ảnh.

- Quản trị video: Thêm, sửa xóa video trên trang thông tin điện tử

- Quản trị background: Thêm, sửa xóa background trên trang thông tin điện tử

* Trang thông tin điện tử Công báo

- Truy cập trang thông tin:

 • Truy cập trang thông tin Công báo
 • Truy cập trang quản trị

- Quản trị hệ thống

 • Quản trị người dùng: Thêm, phân quyền người dùng cho từng đơn vị
 • Quản trị nhóm quyền: Nhóm nhiều thành viên có cùng một quyền hạn thực thi công việc như nhau và 1 nhóm để dễ dàng phân quyền
 • Quản trị danh mục
 • Quản trị danh mục đối tượng
 • Quản trị nhóm chức vụ
 • Quản trị chức vụ

- Quản trị bài viết: Thêm, sửa, xóa bài viết trên trang công báo của tỉnh.

- Quản trị ảnh trang chủ: Cập nhật ảnh liên kết bài viết hoặc 1 trang bất kỳ tương ứng với nội dung ảnh

- Quản trị Công Báo

 • Cập nhật công báo: Thêm các số công báo trên trang Công báo
 • Quản trị chỉ mục

- Quản trị văn bản

 • Cập nhật văn bản: Thêm các văn bản trong menu Hệ thống văn bản trên trang Công báo
 • Quản trị tài liệu liên quan

EFY Việt Nam

 

 

Khách hàng tiêu biểu