HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Hoàn tất triển khai giai đoạn 1 dự án Thư viện số tỉnh Quảng Trị

​​​​​​​Từ tháng 9/2020 – tháng 11/2020, EFY Việt Nam đã hoàn thiện việc triển khai và cung cấp trang thiết bị giai đoạn 1 dự án Thư viện số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

https://efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/image-20201221111815-1.jpeg

Ông Nguyễn Duy Hiếu – Giám đốc phòng Công nghệ 2 cùng cán bộ triển khai cài đặt và hướng dẫn Cán bộ Thư viện tỉnh Quảng Trị sử dụng phần mềm

Theo kế hoạch triển khai trong giai đoạn 1, EFY Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp, bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn đưa vào sử dụng các thiết bị phục vụ cho gói thầu Xây dựng thư viện số tỉnh Quảng Trị. Trong giai đoạn 1 của dự án được triển khai thực hiện theo 2 đợt. Cụ thể:

- Đợt 1 - (Từ 24/9 – 25/9/2020)

+ Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn đưa vào sử dụng các thiết bị theo hợp đồng, bao gồm (ổ cứng ngoài, máy tính phục vụ số hóa, máy tính xách tay, máy in laser, máy scan, bàn ghế, tài liệu phục vụ số hóa…)

+ Thực hiện cài đặt, khảo sát và giới thiệu phần mềm Quản lý thư viện số.

https://efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/image-20201221111815-2.jpeg

EFY Việt Nam thực hiện cung cấp và lắp đặt các thiết bị phục vụ cho gói thầu Xây dựng thư viện số

- Đợt 2 - (23/11 - 27/11/2020)

+ Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn đưa vào sử dụng các thiết bị (Hệ thống thiết bị số hóa tài liệu chuyên dụng, Máy số hóa tài liệu chuyên dụng…)

+ Thiết lập, cài đặt và hướng dẫn sử dụng Phần mềm nhận dạng ký tự quang học OCR, Phần mềm Quản lý thư viện số

+ Số hóa một lượng nhỏ tài liệu lưu trữ chuyển đổi thông tin, nhập dữ liệu có cấu trúc…

https://efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/image-20201221111815-3.jpeg

EFY Việt Nam cung cấp các thiết bị, phần mềm Thư viện số

Việc triển khai dự án Thư viện số hỗ trợ đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Thư viện điện tử tai địa bàn tỉnh, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc đơn giản hóa quản lý, thu nhận và bảo quản mọi loại hình tài liệu được dễ dàng. Phần mềm cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo, phục vụ cho các cán bộ thư viện trong quá trình theo dõi, quản lý, hỗ trợ hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động hiệu quả của thư viện, tổng hợp báo cáo thống kê xuyên suốt các hoạt động theo từng phân hệ, chức năng.

Ngoài ra, phần mềm Thư viện số cũng giúp tăng khả năng tiếp cận của người đọc đối với tài liệu của thư viện, dễ dàng tra cứu thông tin tài liệu trên phần mềm hệ thống phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu…, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin cho bạn đọc, tích cực đẩy mạnh việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và góp phần phát triển sự nghiệp thư viện tỉnh Quảng Trị.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu