Phần mềm Quản lý Thư viện số (EFY-LIB)

Phần mềm Quản lý Thư viện số EFY-LIB là một hệ thống thư viện tổng thể tích hợp hoàn chỉnh để hỗ trợ tối đa công tác quản lý, khai thác mọi dạng thông tin tư liệu, từ truyền thống tới tài liệu số và xuất bản điện tử của thư viện bằng công nghệ và kỹ thuật mới nhất.

Phạm vi đối tượng sử dụng

 • Thư viện tỉnh, thư viện các trường học.

Tính năng nổi bật

 • Hỗ trợ chuẩn biên mục MARC 21, AACR-2, ISBD
 • Hỗ trợ các khung phân loại thông dụng
 • Nhập/xuất dữ liệu theo chuẩn ISO 2709
 • Liên kết với các thư viện và tài nguyên thông tin trực tuyến trên Internet
 • Tích hợp với các thiết bị mã vạch, thẻ từ, RFID và các thiết bị mượn trả tự động
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Tìm kiếm toàn văn
 • Khả năng tuỳ biến cao
 • Bảo mật và phân quyền chặt chẽ;
 • Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết và trực quan phục vụ mọi nhóm đối tượng;
 • Vận hành hiệu quả trên những CSDL lớn hàng triệu bản ghi
 • Khai thác và trao đổi thông tin qua web, thư điện tử, GPRS (điện thoại di động) và thiết bị hỗ trợ người khiếm thị
 • Tương thích với cả mô hình kho đóng và kho mở
 • Hỗ trợ hệ thống thư viện nhiều kho, điểm lưu thông…
 • Liên kết với các thư viện và tài nguyên thông tin trực tuyến trên Internet qua giao thức Z39.50 và OAI-PMH

Phân hệ chức năng

Chức năng phần mềm EFY-LIB

 • Quản trị biên mục:

Dễ dàng, thuận tiện biên mục mọi dạng tài nguyên thư viện theo các tiêu chuẩn thư mục quốc tế, trao đổi dữ liệu biên mục với các thư viện trên mạng Internet và xuất bản các ấn phẩm thư mục phong phú và đa dạng.

 • Phân hệ bổ sung

Quy trình quản lý ấn phẩm chặt chẽ và xuyên suốt kể từ lúc phát sinh nhu cầu thêm đơn hàng, nhận đơn hàng, kiểm nhận, gán số đăng ký cá biệt, xếp giá tới lưu kho và đưa ra khai thác.

 • Quản lý kho ấn phẩm

Xây dựng cấu trúc kho đa cấp tương ứng với kho ấn phẩm trong thư viện, xem thông tin chi tiết về tình trạng kho ấn phẩm, quản lý sách mang ra khỏi kho, ghi nhận quá trình thanh lý/mất tài liệu, kiểm kê kho hiện đại, cập nhật thông tin ấn phẩm, ghép ấn phẩm, nhận dạng ORC...

 • Quản trị ấn phẩm định kỳ

Tự động hoá và tối ưu hoá các nghiệp vụ quản lý đặc thù cho mọi dạng ấn phẩm định kỳ (báo, tạp chí, tập san...) như bổ sung, đăng ký, kiểm nhận, đóng tập, khiếu nại thiếu số và tổng hợp số có số thiếu và lưu kho.

 • Quản lý bạn đọc:

Quản lý thông tin cá nhân và phân loại bạn đọc giúp thư viện áp dụng được những chính sách phù hợp với mỗi nhóm bạn đọc và tiến hành các xử lý nghiệp vụ theo lô hoặc theo từng cá nhân.

 • Quản lý lưu thông (Quản lý mượn trả)

Tự động hoá những thao tác thủ công lặp đi lặp lại trong quá trình mượn, trả, báo mất và tự động tính toán, áp dụng mọi chính sách lưu thông do thư viện thiết đặt. Cung cấp các số liệu thống kê về tình hình mượn trả tài liệu phong phú và chi tiết.

 • Tra cứu (OPAC)

Cổng thông tin chung cho mọi đối tượng để khai thác tài nguyên và dịch vụ thư viện theo cách riêng phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân; Là môi trường giao tiếp và trao đổi thông tin giữa bạn đọc với nhau, giữa bạn đọc và thư viện và giữa bạn đọc với các thư viện khác.

 • Báo cáo, thống kê

Hệ thống cho phép thư viện thực hiện việc thống kê, báo cáo tình hình bổ sung tài liệu, quản lý quỹ, bổ sung các nguồn quỹ nhanh chóng, chính xác. Hỗ trợ danh sách các báo cáo có sẵn theo chuẩn nghiệp vụ thư viện như: thống kê danh sách tài liệu thư viện theo loại hình, vị trí lưu trữ, ngôn ngữ…Thống kê số sách mượn, mất theo định kỳ, báo cáo theo thể loại sách…

 • Quản trị hệ thống (dành cho cán bộ quản trị)

Quản lý (thêm, xóa người dùng), phân quyền người dùng theo chức năng, kho và ghi lại nhật ký người dùng trên toàn bộ hệ thống. Bảo mật theo nhiều mức. Tích hợp với cơ sở dữ liệu người dùng trên LDAP hoặc Microsoft AD. Cho phép tùy biến ngôn ngữ trên giao diện chương trình.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu