Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Phần mềm hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp và quản lý xử lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu