Số hóa và quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử sau số hóa

EFY Việt Nam cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ sau chỉnh lý cho các cơ quan, tổ chức thường xuyên phải tiếp nhận và lưu trữ văn bản, tài liệu với khối lượng lớn, hồ sơ lịch sử. Sau quá trình số hóa, toàn bộ hồ sơ sẽ được cập nhật vào hệ thống phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử phục vụ chia sẻ, khai thác và tìm kiếm một cách nhanh chóng, thuận tiện.

EFY Việt Nam

 

Khách hàng tiêu biểu