HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Triển khai nhân rộng Một cửa điện tử tất cả xã tại 4 huyện tỉnh Thái Nguyên

Tháng 2/2018, EFY Việt Nam hoàn thành việc triển khai nhân rộng mô hình Một cửa điện tử ra tất cả các xã thuộc thị trấn Phổ Yên, huyện Phú Bình, Phú Lương, Đại Từ sau hiệu quả đạt được từ mô hình thí điểm 5 xã năm 2017

Mô hình Một cửa điện tử liên thông tại Thái Nguyên được đi vào hoạt động từ năm 2011. Tháng 11/2017 vừa qua, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Một cửa điện tử hiện đại liên thông ngay từ cấp cơ sở nhân rộng ra tất cả các xã còn lại thuộc thị trấn Phổ Yên, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Đại Từ.

Theo kế hoạch triển khai, sau khi thực hiện cài đặt, nâng cấp hệ thống và phần mềm tại các xã, EFY Việt Nam thực hiện kết nối liên thông hồ sơ, dữ liệu thủ tục hành chính theo mô hình huyện - xã toàn diện. Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền từng bộ phận, từng xã và cấp huyện.

Hệ thống một cửa điện tử liên thông còn được tích hợp với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên, giảm thiểu thời gian giải quyết hồ sơ, tránh trùng lặp, mất, sót, nâng cao chỉ số cải cách hàng chính và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

Tập huấn một cửa Đại Từ

Tập huấn đào tạo tại huyện Đại Từ

Tập huấn Một cửa các xã huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Tập huấn tại huyện Phú Bình

Tập huấn Một cửa các xã huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Tập huấn tại huyện Phú Lương

Hội nghị đào tạo tập huấn, chuyển giao mô hình Một cửa điện tử được tổ chức tại 4 huyện với sự tham gia đầy đủ của Ban lãnh đạo, cán bộ các phòng ban nghiệp vụ, cán bộ công nghệ thông tin của UBND huyện và UBND các xã.

Tập huấn Một cửa điện tử các xã của tỉnh Thái Nguyên

Đào tạo riêng cho mỗi phòng ban

Sau hội nghị, cán bộ triển khai của EFY Việt Nam cũng thực hiện hướng dẫn đào tạo riêng cho mỗi bộ phận và tiếp nhận ý kiến đóng góp thực tế.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu