HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Triển khai phần mềm Dịch vụ công mức 3 và cung cấp trang thiết bị tại tỉnh Thái Nguyên

Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018, EFY Việt Nam đã hoàn thành việc triển khai phần mềm Dịch vụ công (DVC) mức 3 và cung cấp trang thiết bị hỗ trợ Cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện, cấp xã tại tỉnh Thái Nguyên

Theo kế hoạch triển khai, EFY Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp phần mềm DVC và trang thiết bị cho các xã, các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm: Phổ Yên, Phú Bình, Định Hóa, Đại Từ, Đồng Hỷ. Nội dung cụ thể:

- Triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các huyện tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên

- Triển khai giải pháp KIOS thông tin DVC và đánh giá sự hài lòng của công dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa (đánh giá trên đúng hồ sơ vừa giao dịch).

- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc cho bộ phận Một cửa cấp xã, cấp huyện: máy tính, máy in, máy quét…

- Cung cấp hệ thống camera giám sát tại các xã và truyền tín hiệu về UBND huyện

- Cập nhật mới phiên bản phần mềm Một cửa điện tử cấp huyện bắt kịp theo nền tảng và xu thế công nghệ mới nhất.

Triển khai phần mềm Dịch vụ công mức 3 tại tỉnh Thái Nguyên

EFY cung cấp trang thiết bị làm việc cho bộ phận Một cửa huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Việc triển khai hệ thống DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 góp phần đẩy mạnh CCHC, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục. Công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến. Thông qua đó giúp giảm bớt các thông tin, dữ liệu cần phải cung cấp khi làm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ thống DVC cấp xã tại tỉnh Thái Nguyên cũng được trang bị giải pháp KIOS Thông dịch vụ công. Dịch vụ này hướng dẫn chi tiết cho công dân các hồ sơ thủ tục hành chính ở từng lĩnh vực; tra cứu trực tuyến kết quả giải quyết hồ sơ; công dân cũng có thể trực tiếp đánh giá mức độ hài lòng của mình về dịch vụ hành chính công tại địa phương.

Giải pháp KIOS thông tin dịch vụ công dành cho công dân

Dự án Triển khai phần mềm DVC mức 3 và cung cấp trang thiết bị hỗ trợ CCHC của EFY Việt Nam tại cấp huyện, cấp xã tại Thái Nguyên giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức, cá nhân. Hệ thống DVC trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các bên.

Thiết bị lấy số thứ tự tự động và thiết bị tra cứu thông tin trực tuyến tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu