HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Triển khai, tập huấn phầm mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính Par Index tại UBND tỉnh Hải Dương

Ngày 05/11/2020, EFY Việt Nam phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương triển khai tập huấn Phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (EFY-ePAR INDEX) cho cá csở,  ban, ngành, UBND cấp huyện, xã. Đây là giải pháp hỗ trợ bộ phận quản lý các cấp trong việc xây dựng bộ chỉ số, thực hiện đánh giá, thẩm định và công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Trung, cán bộ triển khai của EFY Việt Nam

Hội nghị tập huấn trực tiếp do bà Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc Sở nội chủ trì, cùng sự tham gia của lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các cán bộ triển khai của EFY Việt Nam - Đơn vị cung cấp giải pháp Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

Bà Nguyễn Thị Lan, PGĐ Sở nội vụ tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị

Tại lớp tập huấn, các lãnh đạo, cán bộ phụ trách được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

Par Index và những nội dung cơ bản của Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã.

Toàn cảnh lớp tập huấn phầm mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính Par Index

Cùng với đó, các cán bộ kỹ thuật của EFY Việt Nam cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Việc sử dụng Phần mềm Chấm điểm chỉ số CCHC Par Index trên địa bàn tỉnh Hải Dương góp phần đảm bảo công tác chấm điểm được nhanh chóng, chính xác, minh bạch và rõ ràng, qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế của việc chấm điểm thủ công như dễ gây nhầm lẫn về số liệu, tốn kém về thời gian, tài liệu in ấn, chi phí đi lại, đặc biệt là đối với các đơn vị ở xa trung tâm.

Trong hội nghị tập huấn tại tỉnh Hải Dương, EFY Việt Nam đã được các đơn vị hỗ trợ nhiệt tình về cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho buổi tập huấn diễn ra thành công. Bên cạnh đó, các cán bộ tham gia buổi tập huấn đã có những ý kiến đóng góp quan trọng, giúp cho quá trình triển khai thực tế phần mềm đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC tại địa bàn tỉnh Hải Dương.

EFY Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm để đáp ứng kịp thời mọi trường hợp phát sinh trong các thủ tục hành chính, hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị triển khai.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu