Báo bảo hiểm xã hội - Cung cấp dịch vụ kê khai trực tuyến thông tin tham gia BHYT tại Hà Nội

Để hỗ trợ kê khai thông tin tham gia BHYT được nhanh, chính xác và thuận tiện, mới đây, Công ty CP Công nghệ tin học EFY Việt Nam (EFY) và Công ty Phát triển công nghệ Thái Sơn đã cung cấp dịch vụ kê khai trực tuyến Mẫu TK1-TS, trong đó có tính năng hỗ trợ đồng bộ mã số BHXH và cấp thẻ BHYT năm 2018.

Theo BHXH Hà Nội, với phần mềm dịch vụ này, giờ đây, người dân tham gia BHYT dù bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng, laptop… có kết nối mạng internet để tự truy cập, kê khai trực tuyến thông tin tham gia BHYT theo Mẫu TK1-TS.

Giao diện phần mềm kê khai BHXH điện tử của EFY Việt Nam

Địa chỉ truy cập của các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN như sau: Đối với Công ty CP Công nghệ tin học EFY, địa chỉ truy cập là: https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxh

Cũng theo BHXH Hà Nội, đây là công cụ mới, hiệu quả. Mới qua 5 ngày triển khai, đã có hơn 40.000 tờ khai với đối tượng HSSV được lập qua hệ thống này.

Báo bảo diểm xã hội