ICTNews: "Phần mềm một cửa điện tử của EFY Việt Nam được công nhận đáp ứng tiêu chí kỹ thuật"

ICTNEWS - Phần mềm EFY-eCS phiên bản 5.0 của Công ty EFY Việt Nam Việt Nam vừa là giải pháp thứ 5 trong Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh được Bộ TT&TT đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật.

 

Từ cuối năm 2018 đến nay, Bộ TT&TT đã tiến hành đánh giá và công bố những phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật để các bộ, ngành, địa phương lựa chọn áp dụng, triển khai cho bộ, ngành, địa phương mình (Ảnh minh họa: Internet)

Việc tổ chức đánh giá và công bố phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Quyết định 895).

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 985, trung tuần tháng 10 năm ngoái, Bộ TT&TT đã ra các Quyết định 1697, 1705 ban hành bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0); và hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Trên cơ sở bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử đã ban hành, từ cuối năm 2018 đến nay, Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT đã tiến hành đánh giá và công bố những phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật để các bộ, ngành, địa phương lựa chọn trong những phần mềm đạt chuẩn đó áp dụng, triển khai cho bộ, ngành, địa phương mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh được Bộ TT&TT đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật đã có 5 phần mềm, bao gồm: “Cổng Dịch vụ công và phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0” (VNPT iGate), phiên bản 2.0.0 của Tập đoàn VNPT; “Phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử”(O-PUS) phiên bản 2.0 của Nhật Cường;

“Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Viettel” (V1Gate) phiên bản 2.0; và “Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (FPT.eGov) phiên bản 1.0 của FPT IS; và được đánh giá và công nhận gần đây nhất là Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử EFY Việt Nam (EFY-eCS) phiên bản 5.0 của Công ty cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam.

Danh sách trên đã được Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Cục tại các địa chỉ: mic.gov.vn và aita.gov.vn.

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, các phần mềm trên đều đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật; đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử” phiên bản 2.0 của Công ty Nhật Cường còn có phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.

Đối với phần mềm EFY-eCS phiên bản 5.0 mới được Bộ TT&TT đánh giá và công nhận, thông tin từ EFY Việt Nam cho hay, giải pháp phần mềm phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông này sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý theo dõi tình hình xử lý hồ sơ trên phạm vi toàn tỉnh. Đảm bảo phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, hệ thống phần mềm EFY-eCS đáp ứng chức năng tiếp nhận, thụ lý, trả kết quả hồ sơ hành chính; liên thông giải quyết; theo dõi, thống kê… Cổng dịch vụ công trực tuyến cho phép tra cứu, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến (đáp ứng dịch vụ công mức 3, 4).

PV - Vân Anh