Diễn Đàn Doanh Nghiệp: "EFY Việt Nam tự hào là nhà cung cấp giải pháp Chính phủ điện tử hàng đầu Việt Nam"

ENTERNEWS.VN - 12 năm thành lập EFY Việt Nam đã, đang và sẽ vẫn lựa chọn lĩnh vực giải pháp cho khối Chính phủ điện tử là một trong những mục tiêu của mình.

Ngày 14/11/2007 EFY Việt Nam chính thức được thành lập, sản phẩm đầu tiên triển khai chính là phần mềm Một cửa điện tử và Một cửa điện tử liên thông cho khối hành chính nhà nước.

Giai đoạn những năm 2007, Chính phủ đang mạnh mẽ xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính nhà nước bằng công nghệ thông tin, định hướng mang lại hiệu quả trong việc quản lý, mang nhà nước lại gần nhân dân, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, tốn thời gian trong việc xử lý hồ sơ, giấy tờ.

Phần mềm Một cửa điện tử EFY-eCS ra đời được đánh giá là giải pháp thiết thực cần kíp ngay thời điểm đó, là một trong những viên gạch nền móng cho mục tiêu Chính phủ số, xã hội số.

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hà Hòa khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hà Hòa khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hiện nay, các sản phẩm giải pháp EFY Việt Nam đang triển khai trong lĩnh vực Chính phủ điện tử bao gồm: Phần mềm Một cửa điện tử liên thông EFY-eCS; Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành EFY-DOC; Phần mềm Quản lý tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo EFY-KNTC; Phần mềm Số hoá và quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử sau số hoá EFY-eHSLT; Phần mềm Quản lý Hộ tịch EFY-QLHT; Phần mềm Quản lý dữ liệu thi đua – khen thưởng EFY-TĐKT; Giải pháp Cổng thông tin điện tử EFY-PORTAL; Phần mềm Tạo lập và Quản trị website trên mạng internet; Phần mềm Quản lý cán bộ công chức EFY-CBCC; Phần mềm đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính - Par Index; Phần mềm Quản lý và khai thác các hiện vật bảo tàng; Phần mềm quản lý các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể.

Trải qua chặng được 12 năm, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên EFY Việt Nam luôn miệt mài sáng tạo, phát triển, triển khai, tiếp thu học hỏi rồi lại sáng tạo để luôn cập nhật kịp thời những cái mới, tối ưu trên thế giới, và tính thực tiễn liên tục của sản phẩm.

Phần thưởng cho những nỗ lực đó là những danh hiệu được gọi tên như Sao Khuê 2012 cho Phần mềm Một cửa điện tử; Sao Khuê 2013 cho Phần mềm Quản lý tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Sao Khuê 2019 cho Phần mềm Số hoá và quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử sau số hoá. Đặc biệt năm 2017, phần mềm Một cửa điện tử và Một cửa điện tử liên thông EFY-eCS đã được vinh dự gọi tên Kỷ lục phần mềm Một cửa điện tử được ứng dụng nhiều nhất trong tổ chức hành chính tại Việt Nam.

Tập huấn phần mềm một cửa ở Định Hóa

Tập huấn phần mềm một cửa ở Định Hóa

Bên cạnh giải pháp sản phẩm, dịch vụ cho khối Chính phủ điện tử, EFY Việt Nam cũng chú trọng phát triển mảng giải pháp quản lý cho khối Doanh nghiệp, Trường học, Bệnh viện, Tập đoàn…như Bảo hiểm xã hội điện tử, Hoá đơn điện tử, Chữ ký số…mang tính chất tương hỗ, phục vụ mục tiêu chung định hướng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Tham vọng của EFY Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là tư vấn giải pháp hệ thống tổng thể cho tất cả các khối cơ quan ban ngành, tổng hợp cơ sở dữ liệu quốc gia, định danh điện tử, tăng chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI), đặt người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

PV - Hùng Dũng