Báo Mới: "EFY-ePARINDEX nhận giải xuất sắc Sao Khuê 2020"

Trải qua 3 vòng đánh giá quan trọng, phần mềm EFY-ePARINDEX của Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY Việt Nam) vinh dự trở thành một trong những đề cử xuất sắc nhất trong khối sản phẩm Chính phủ điện tử, và nhận giải Sao Khuê 2020.

Thời báo Tài chính: "EFY Việt Nam hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn dịch bệnh Covid-19"

(TBTCO) - Để hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng do dịch Covid-19 gây ra, từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, EFY Việt Nam triển khai gói cước hỗ trợ Covid-19 năm 2020 cho dịch vụ chữ ký số EFY-CA gửi tới khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tạp chí mặt trận: "Hiệp sức, đồng lòng khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra"

(Mặt trận) - Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ Công ty TNHH Vinatech Vina số tiền 70 triệu đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY ủng hộ (lần 2) với số tiền 124 triệu đồng.

Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam: "Hiệp sức, đồng lòng khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra"

(Mặt trận) - Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19 từ Công ty TNHH Vinatech Vina số tiền 70 triệu đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam ủng hộ (lần 2) với số tiền 124 triệu đồng.

Thời báo tài chính: "EFY tiếp tục ủng hộ 124 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

(TBTCO) - Ngày 7/5, Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam (EFY Việt Nam) tiếp tục trao 124 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Báo Đại Đoàn Kết: "Nhiều doanh nghiệp, cá nhân quay trở lại Mặt trận để ủng hộ phòng chống Covid-19"

Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid–19 từ Công ty TNHH Vinatech Vina số tiền 70 triệu đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY ủng hộ (lần 2) với số tiền 124 triệu đồng.