Báo bảo hiểm xã hội - Cung cấp dịch vụ kê khai trực tuyến thông tin tham gia BHYT tại Hà Nội

Để hỗ trợ kê khai thông tin tham gia BHYT được nhanh, chính xác và thuận tiện, mới đây, Công ty CP Công nghệ tin học EFY Việt Nam (EFY) và Công ty Phát triển công nghệ Thái Sơn đã cung cấp dịch vụ kê khai trực tuyến Mẫu TK1-TS, trong đó có tính năng hỗ trợ đồng bộ mã số BHXH và cấp thẻ BHYT năm 2018.

VINASA DANH HIỆU SAO KHUÊ - EFY-eBHXH: Mang lợi ích đến cho mọi người

Đa tiện ích, cập nhật nhanh chóng, công nghệ hiện đại, bảo mật cao. Đó là những ưu điểm nổi trội nhất của EFY-eBHXH là phần mềm Kê khai Bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử đầu tiên được cung cấp tại Việt Nam phục vụ cho tất cả các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong toàn quốc. Phần mềm vinh dự là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực BHXH điện tử nhận danh hiệu Sao Khuê 2016.

Đường dẫn tin bài: