Tạp chí mặt trận: "Hiệp sức, đồng lòng khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra"

(Mặt trận) - Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ Công ty TNHH Vinatech Vina số tiền 70 triệu đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY ủng hộ (lần 2) với số tiền 124 triệu đồng.

Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam: "Hiệp sức, đồng lòng khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra"

(Mặt trận) - Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19 từ Công ty TNHH Vinatech Vina số tiền 70 triệu đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam ủng hộ (lần 2) với số tiền 124 triệu đồng.

Thời báo tài chính: "EFY tiếp tục ủng hộ 124 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

(TBTCO) - Ngày 7/5, Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam (EFY Việt Nam) tiếp tục trao 124 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Báo Đại Đoàn Kết: "Nhiều doanh nghiệp, cá nhân quay trở lại Mặt trận để ủng hộ phòng chống Covid-19"

Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid–19 từ Công ty TNHH Vinatech Vina số tiền 70 triệu đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY ủng hộ (lần 2) với số tiền 124 triệu đồng.

Báo Kinh tế & Đô thị: Nhiều doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ chương trình cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng chống dịch Covid- 19

Kinhtedothi - Ngày 8/4, chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân.