VINASA DANH HIỆU SAO KHUÊ - EFY-eBHXH: Mang lợi ích đến cho mọi người

Đa tiện ích, cập nhật nhanh chóng, công nghệ hiện đại, bảo mật cao. Đó là những ưu điểm nổi trội nhất của EFY-eBHXH là phần mềm Kê khai Bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử đầu tiên được cung cấp tại Việt Nam phục vụ cho tất cả các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong toàn quốc. Phần mềm vinh dự là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực BHXH điện tử nhận danh hiệu Sao Khuê 2016.

Đường dẫn tin bài: